Tarihçe

BALİSTİKA® geliştirme çalışmaları 1995 yılında başlamıştır. 1995 yılı başında ilk protokol Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ile imzalanarak aynı yıl sonunda ilk BALİSTİKA® sürümü teslim edilmiştir.

Yapılan çalışmaların olumlu sonuç vermesi ve sistemin potansiyelinin de daha iyi ortaya çıkmış olması dolayısıyla, BALİSTİKA® sistemi TÜBİTAK UZAY iç kaynakları kullanılarak geliştirilmeye devam edilmiş, JGK ile işbirliği sürdürülmüştür. 2002 yılında EGM KPL ile işbirliğine başlanmıştır. Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve BALİSTİKA® sisteminde çeşitli incelemeler, geliştirme çalışmaları ve deneyler yapılmıştır. Bu çalışmaların başında, sistemin performansının test edilmesi yer almıştır. Bu amaçla, EGM KPL uzmanları gelerek sistemi TÜBİTAK UZAY laboratuvarlarında test etmişlerdir. Sonuçlar çok başarılı olarak değerlendirilmiş ve EGM KPL ile TÜBİTAK UZAY arasında, BALİSTİKA® sisteminin KPL’de çalışma ortamında yalnızca KPL uzmanları tarafından test edilmesi amacıyla bir protokol imzalanmış ve bir BALİSTİKA® sistemi kendilerine teslim edilmiştir. Bu dönemden sonra sürekli olarak EGM KPL ile iletişimde bulunulmuş ve sistem eldeki imkanlar ölçüsünde ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye devam etmtiştir.

İlk Nesil BALİSTİKA

İlk Nesil

BALİSTİKA® sistemine yönelik ilk çalışmalar 1995 yılına kadar gitmektedir. Geliştirme çalışmaları Jandarma Genel Komutanlığı Başkanlığı (JKDB) ile birlikte başlamıştır. Yarı otomatik bir sistem olan bu sistemde iki boyutlu resimler üzerinden çalışmaktaydı. Kullanıcı bir arayüz vasıtası ile izleri işaretliyordu. Bu işaretlere göre sistem otomatik karşılaştırma yapıp en çok benzeyenleri kullanıcının önüne sunuyordu. Bu çalışmaların sonucunda BALİSTİKA® kovan ve çekirdek görüntülerini çekip kullanan ilk BALİSTİKA® görüntü analiz sistemi sürümü teslim edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. İzlerin işaretlenmesi işinde operatör bağımlılığına sahip olması sistemin en önemli dezavantajlarından biriydi. Uzmanlar izlere aynı şekilde yaklaşmıyor ve doğal olarak aynı kovan için bile işaretledikleri izler biribirinden farklı olabiliyordu. Bu işaretlenen izler kullanılarak yapılan karşılaştırma çok hızlı oluyor ve buradan elde edilen karşılaştırma sonuçları ile birlikte kovanların renkli resimleri uzmanlara gösteriliyordu. Her ne kadar bu sistem bir ihtiyacı karşılıyor olsa da, daha yetenekli sistemlerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmekteydi. Ana motivasyon operator tabanlı bir sistemden tamamen uzaklaşmaktı.

İkinci Nesil

2000 yılında tam otomatik tanıma yeteneğine sahip BALİSTİKA® sürümü geliştirilmiştir. Bu sürümde üç boyutlu veri edinilmesi sağlanmıştır. Görüntü kartı ve bilgisayarlar iyileştirilmiştir. Sistem yeterli görüntü kalitesini ve çözünürlüğü sağlayabilmek amacıyla çeşitli motor mekanizmalarıyla donatılmıştır. Sistem, kovanın hassas bir motor düzeneği ile kameranın görüntü alanında gezdirilmesi suretiyle görüntülenmesi sonra da bu görüntülerin birleştirilerek tek bir görüntü elde edilecek şeklinde tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

İkinci Nesil BALİSTİKA
Üçüncü Nesil BALİSTİKA

Üçüncü Nesil

BALİSTİKA® sistemi TÜBİTAK UZAY iç kaynakları kullanılarak geliştirilmeye devam edilmiş ve 2002 yılında EGM KPL ile işbirliğine başlanmıştır. Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve BALİSTİKA® sisteminde çeşitli incelemeler, geliştirme çalışmaları ve deneyler yapılmıştır. Bu çalışmaların başında, sistemin performansının test edilmesi yer almıştır. Bu noktadan sonra sistem ağırlıklı olarak karşılaştırma hızının artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Sistemin düşük maliyetli olmasını sağlamak amacıyla, kişisel bilgisayarlar üzerinde çalışması konusunda verilen karar her ne kadar maliyet etkinliği sağladı ise de, onbinlerce karşılaştırma işleminin yapılması gereken durumlarda, en güçlü kişisel bilgisayarlar bile yetersiz kalmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek amacıyla, çeşitli çözümler düşünülmüş ve sonuçta, işlemlerin paralelleştirilmesi ve sistemin birden fazla bilgisayar üzerinde çalışacak şekilde yeniden tasarım ve gerçekleştiriminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla yapılan tasarım kısmen hayata geçirilmiş ve sonuçta, dağıtık işleme ile büyük miktarda verinin kişisel bilgisayarlar ağı kullanılmak suretiyle çözümünün mümkün olduğu görülmüştür ve üçüncü nesil BALİSTİKA® ortaya çıkmıştır ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ile BALİSTİKA® 2010 Projesinin Sözleşmesi imzalanmıştır.

BALİSTİKA® 2010 Sistemi, ilk olarak 2013 yılında EGM KPL’lerde, 2018 yılında Jandarma Kriminal Laboratuvarlarında devreye alınmıştır. BALİSTİKA® halen Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Kriminal Polis Laboratuvarında ve 4 Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Amirliğinde etkin olarak kullanılmaktadır. BALİSTİKA® aynı zamanda Suudi Arabistan’a ihraç edilmiş olup, 13 ayrı bölgede kullanılmaktadır.

Dördüncü Nesil

Yeni nesil BALİSTİKA®, Adli Suç Bilimi dünyasındaki ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmek için donanım ve yazılım dünyasındaki gelişmeler ışığında güncel teknolojiler kullanılarak geliştirildi. Yeni versiyon ile, sistem kullanımı kolaylaştırılıp operatörün daha rahat çalışabilmesi sağlanmıştır. Güncel işletim sistemleri ve modern arayüz kütüphaneleri kullanılarak eski veriler ile uyumluluğu da kaybetmeden yeni kamera modülü ile daha iyi görüntü alabilmektedir. Tamamıyla yenilenen optik sistem ile çok yüksek çözünürlükte 3B görüntüler oluşturulabilmektedir.

Yapılan yazılım ve donanım geliştirmeleri ile geleceğe yönelik artacak veri yükünü rahatlıkla kaldırabilecek seviyeye getirilmiştir. Dağıtık mimari ve hesaplama altyapısı yeni teknoloji yazılım mimarileri ile güncellenerek sistemin dayanıklılığı ve performansı artırılmıştır. Korelasyonlarda kullanılan algoritmalar yapa zeka ile desteği ile güncellendirilerek her tür silah tipi için yüksek başarı performansını sürdürecek şekilde tasarlanmıştır.

Dördüncü Nesil BALİSTİKA