balistika® görüntü analizi
ve tanıma sistemi

Ateşli silahlar kullanıldıklarında, ateşlenen çekirdek ve kovanlar üzerinde kendilerine özgü karakteristik ait izler bırakırlar. İki farklı çekirdek veya kovan üzerindeki bu izler karşılaştırıldığında, bu çekirdek veya kovanların aynı silahtan ateşlenip ateşlenmediğine karar verilebilir. Bu sayede olaylar arasındaki ilişkiler ortaya konabilir.

Ancak doğası gereği zor bir işlem olan karşılaştırmanın zaman alıcı olması ve artan delil miktarı, yeni delillerle eldekilerin karşılaştırılmasını çok zorlaştırmakta, karşılaştırma süresini uzatmaktadır. BALİSTİKA® bu soruna çözüm getiren bir üründür. BALİSTİKA® sayesinde, çekirdek ve kovanlar otomatik olarak karşılaştırılabilmekte, aynı silahtan atılmış olan kardeş kovan ve çekirdekler yüksek bir başarımla belirlenebilmektedir.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve dünyadaki en iyi balistik inceleme sistemlerinden biri olan BALİSTİKA®, silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izleri 3 boyutlu inceleyebilmektedir. Elde edilen delilleri veri tabanındaki tüm delillerle karşılaştırarak olayların hızlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlamaktadır.

website template image

özellikler

Kullanıcı dostu hızlı öğrenilen bir arayüz
Yüksek yerli kaynak kullanım oranı
Ölçeklenebilir
Dağıtık mimari
İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan bütünleşik sistem
Çok yüksek hesaplama gücü
3-Boyutlu veri elde ederek bu verilerden sonuca ulaşma
Mermi çekirdek ve kovanlarını, silahları ve şahısları ilişkilendirme
Bölgeler arası balistik inceleme imkanı

sayılarla
BALİSTİKA®

≈30

Bölgede farklı ülkelerde hizmet vermektedir.

3M+

Delili rahatlıkla işleme ve ilişkilendirme yeteneği.

%90+

Kardeş delil bulma başarı performansı.

50K+

Kurulan kardeş delil irtibatı.

website template image

BALİSTİKA® ile ateşli silahların kovan ve mermi çekirdekleri üzerinde bıraktıkları izleri inceleyen balistik uzmanlar, bu izleri karşılaştırarak kovan ve mermi çekirdeklerinin aynı silahtan atılıp atılmadığına karar verebilmektedir. Olaya karışmış silah ve faillerin tespit edilmesiyle adli vakaların kısa sürede, düşük maliyet ve yüksek verim ile aydınlatılması sağlanmakta ve hukuki bir sorumluluk üstlenen uzmanların doğru karar vermesinde önemli rol oynamaktadır.

BALİSTİKA®
işlevleri

veri elde etme

Akıllı yazılım ve donanım sistemi sayesinde yüksek kaliteli görüntülerin oluşturulabilmesine olanak sağlar.

sorgu ve görüntüleme

Oluşturulan görüntülerin önceki verilerle karşılaştırılabilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlar.

delil işleme

Görüntüler, kanıtlar, vakalar ve bireyler hakkındaki bilgilerin sunucu birimi yardımıyla muhafaza edilebilmesineve eşleştirilebilmesine olanak sağlar.